Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Humaniora - the Humanities: Sociology


TitleAuthor
Collaborative Virtual Environments: Identity Construction in Online Environments with a Focus on FacebookFunke Jaiyeola nee Ogungbemi
Data- och telekommunikationsvanor i vardagslivet - En studie med tio studenter vid Blekinge Tekniska HögskolaAnnah Sundblom,
Ida Torstensson
Decision Making for Strategic Sustainable Development in Selected Swedish EcovillagesDelfin Yılmaz,
Kirill Kazbekov,
Merve Titiz
En kartläggning av invånarnas fritidsaktiviteter i Karlskrona kommunLotta Holgersson,
Lina Svensson
Förstagångsväljare i Karlskrona kommunWille Kyrk & Daniel Persson
HedersmordMagda Kalac Karlsson
Hedersrelaterat våld och förtryck - En kartläggning hos Värmlands läns berörda verksamheter och ideella organisationerMarika Andersson
Informationshantering på Stena Lines ResecenterKristina Vaitkute
Informing Individual’s Actions through Strategic Planning for SustainabilityKevin Cameron,
Roya Khaleeli,
Amity Lumper
Inte bara en vanlig syförening. Fem Centerkvinnors vardagsverklighet utifrån ett kunskapssociologiskt perspektivChristina Drottman,
Maria Holmberg
Integration till arbete - En utvärdering av EU-projektet "Tillvaratagande av invandrarnas högskolekompetens i Karlshamns kommun"Carina Bengs,
Carina Lindh
Interdependency of Culture, Strategy and Management Control Systems in an R&D Context Linus Hammarstrand,
Anna Hedberg
Kommunal hållbar utveckling i Baltik havets regionYury Kazhura,
Heather Worosz,
Paulo Bento Maffei de Souza
Ljungbyholm, ett samhälle i förändringEva-Maj Thörn
Magellan on FoursquareMarco De Martini
Manipulated Private and Public Spheres: The Use of Control Technologies by Totalitarian Regimes Alireza Mahzoon
Maskulinitetens förändrade former Erika Lidén,
Jessica Henriksson
När elev och vårdnadshavare blir-de andraEva-Lotta Hellqvist
Q - A closer look at groups and technology in queuingAnders Eriksson
Recommendation system for online social networkKatarzyna Musial
Social Capital in Kungsmarken: An overview of influencing factors in Karlskrona, SwedenSusanna Lewis
Social Dimension of Sustainable Development: Guidance and Application Andre Benaim,
Amber Collins,
Luke Raftis
Softtware Process Improvements in a Small Organisation: an EthnographySebastian Stein
Spider Integration Music Project - Utvärdering av projekt S.I.M.P – Ett forum där människor med olika kulturell bakgrund kan mötasAnnika Fagerberg
Stadsplanering med fokus på människan - En studie med fyra utgångspunkter i att tolka och fånga upp människans förväntningarGustav Magnusson
Svensk affärskultur kontra brasiliansk affärskultur - våra förväntningar och vår självbildJohn Lander,
Mats Törnwall
Validering - Ett sätt att synliggöra informell kunskapKajsa Waern
Vinna som et lag, förlora som ett lag? - En studie om socialt samspel i ett damfotbollslagEmma Johansson,
Sandra Aronsson
”De ska veta att jag finns strax bakom, om de behöver mig”. En kvalitativ studie om hur ledare inom en ideell organisation ”leder” de frivilliga.Venera Kadrijaj