Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Samhällsvetenskap - Social Sciences: Education


TitleAuthor
A game-based intervention for adolescent dating violence - A focus group investigation of 'Green Acres High'Jennie Ryding
A Learning Organization? Evaluating the University of Canterbury's Strategic Transition toward SustainabilityMandy Tew
Alkoholmissbruk hos föräldrar och dess konsekvenser på kommunikationen med barnet och barnets utveckling. Diana Singakly
An Introduction to Needs Based DesignNatalie Haltrich,
Ella Lawton,
Geoffrey Stack
Anställdas uppfattning av arbetsplatslärandeNilofar O. Asadollahi,
Jeannette Brodin
Anställdas upplevelser av kompetensutvecklingsformerMats Finnborn,
Jonni Mourad
Arbetsförmedlares bemötande gentemot funktionsnedsatta arbetssökanden - lära av bemötandeAnna-Maria Eriksson
Att leva i en aktiv värld - svenska och danska barns umgänge med pedagoger i en virtuell världGlenn Karlsson
Att skapa kunskap i informationshavet - Om hur text kan struktureras för att skapa lärande i intranätKarin Andréasson Tegeman
Avhopp i nätbaserade högskolekurser - betydelsefulla faktorer ur studenters och lärares perspektivAnna Tegel
Bara en välkomstgrej? - Om förhållningssätt till sociala medier i kyrkanMarcus Andersson
Bemötande hur vårdgivare upplever att de lär genom omsorgsarbetetClaudia Zawadzki
Bloggförebilders påverkan till lärandeTove Svensson
Bärare av mat: Arbetsfördelning och könsskillnader i restaurangbranschen utifrån ett genusperspektivErik Weddig
Chefskapets betydelse för etablerandet av en lärandemiljö - Livslångt lärande i pedagogisk verksamhetVeronica Birbiglia,
Camilla Jansson
Co-Creating Community with a Needs Based Design Approach to Urban Design and PlanningNatalie Haltrich,
Ella Lawton,
Geoffrey Stack
COMPETENCE DEVELOPMENT PROCESSES VIA IN-HOUSE NETWORKSSarah Wetherell
Contextual Analysis of IT-Business AlignmentFaisal Aziz
Contributing to a Transition towards a Sustainable Society: Education MattersKim Davis,
Changkun Shen,
Aymeric Maratea
Den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen:några enhetschefers intryckHelen Romhagen
Den "perfekta" chefen; En studie om fem anställdas perspektiv på chefsrollenHusein Mehmedovic
Det myndiga medarbetarskapet ur ett lärandeperspektiv Ulrica Thiel
Det virtuella rummet som en arena för socialisation och lärande: Ungas samtal om killar, tjejer och sexualitet i en nätgemenskapsEmma Lindberg
Det (o)synliga lärandet - Upplevelser om arbetet med kompetensutveckling och lärande i arbetslivetEmma Gimstrand,
Malin Nilsson
Dialog och delaktighet - en studie om balanserad stryrning i praktiken och dess påverkan på verksamheters lärande och utvecklingNeuwirth Annelie,
Nemes Jenny
Dialog och samspel i det elektroniska klassrummetChristina Kjell
Digital kompetens - Äldreomsorgspersonals upplevelser av en digitaliserad arbetsplatsLinda Roos
Do u understand mzungu? - Volunteers’ conception of ICC developmentElisa Eklund,
Ewa Hansson
E-learning – en utbildningsmetod och dess nyttaMartin Steen,
Karin Svensson,
Angelica Änghede
En liten del av 80-taletRobin de Blanche

Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen