Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Samhällsvetenskap - Social Sciences: Sociology


TitleAuthor
A case study of the acquisition of Swedish Volvo by Chinese GeelyLieke Wang
Arbete – möjlighet, rättighet, skyldighet… - En studie av hur unga ser på arbete och arbetslivHeleneGustafsson,
Jörgen Karlsson
Arbetsdelning i hemmet - En studie om mäns upplevelser av arbetsdelning mellan könenLouise Olsson
Arbetsgivares attityd mot personer med funktionshinder? – En kvalitativ undersökning av arbetsgivares attityd gentemot personer med funktionshinder som anställda och praktikanter? Soory Panahi
Att sätta medborgaren i andra hand - en studie om tjänstemannens dilemman vid tillsynsärenden i djurskyddsfallKarin Johansson ,
Viola Morina
Barn av vår tid - En retrospektiv studie om före detta besökares erfarenhet av fritidsgårdar samt dess påverkan på individen i dess nuvarande liv. Linda Claesson,
Oskar Forsberg
Borde jag vara rädd? - En studie om kameraövervakning i trygghetskapande syfteHenrik Olsson
Building Sustainable Urban Communities: Can a common participatory space offer a solution?Frederick Ebeneku-Anim,
Ingrid Jacobson,
Margaret McRoberts,
Pierre Munyura
Cybernetic Social Space: A Theoretical Comparison of Mediating Spaces in Digital CultureBenjamin Antman
Den nationella IT-strategin och dess implementering vid Karlskrona kommunRaushania Amerzyanova,
Tetyana  Larsson
Den virtuella mötesplatsen - En studie om ungdomars identitetsskapande på Lunarstorm Sarah Malm Andersson
Den virtuella världens baksida- en studie om barn och ungdomars utsatthet på InternetLinda Bengtsson,
Carina Nilsson
Det mörka rummet - En sociologisk studie av familjefotogafietMarkus Uhrvik
Det situationsanpassade ledarskapetHampus Hartman,
Shefqet Kadrija
Development of leadership capacities as a strategic factor for sustainabilityIsabel Cabeza-Erikson,
Kimberly Edwards,
Theo Van Brabant
En gång kriminell, alltid kriminell? -En studie om kriminellas hinder och möjligheter att återintegreras i samhälletArnar Arnason,
Rebecka Tholén
En kartläggning av invånarnas fritidsaktiviteter i Karlskrona kommunLotta Holgersson,
Lina Svensson
En studie om unga vuxnas upplevelser av att bo hemmaLina Karlsson & Sara Thun
Ethical Consumers:Strategically Moving the Restaurant Industry towards SustainabilityDuan JingJing,
Li Xinze,
Renate Sitch
Etnisk mångfald i kulturlivet. En studie om etnisk mångfald vid KulturskolanLinn Janninge,
Therese Karlsson
Ett brustet förtroende - En kvalitativ studie huruvida förtroendekapitalet har betydelse för arbetssökande i mötet med ArbetsförmedlingenHenrik Markusson,
Emine Spahiu
Ett liv efter sanningen - En kvalitativ studie i hur före detta medlemmar av Jehovas vittnen skapar och förstår en ny social verklighetIngela Ellman
FN:s BARNKONVENTION / UNICEF:s del i arbetet med implementeringen av barnkonventionen i Kosova & Barnens kunskap om barnkonventionen och UNICEF LABEATA SHALA
Fotbollens språk-en diskursanalys av journalisters och supportrars sätt att tala om Parken-skandalenJohan Arlefalk
Från "Öga för öga, tand för tand" till Superfängelse - En diskursanalys om fängelsestraffLinda Ehrlin
fyra bosniska invandrarnas upplevelse av integration i det svenska samhalletElijana Plakalo
Förstagångsväljare i Karlskrona kommunWille Kyrk & Daniel Persson
Genus, kön och sexualitet. En kvalitativ studie i en ungdomsgrupp.Mona Hutchison
Gränsöverskridande LjuddesignSimon Magnesjö
Hatkärlek. Hur Facebook påverkar oss i vår vardag.Annie Hallström

Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen