Examensarbete efter ämne/Theses by subject

Arbetsvetenskap - Human Work Science

Datavetenskap - Computer Science

Elektroteknik - Electrotechnology

Environmental Studies

Fysisk planering - Spatial Planning

Företagsekonomi - Business Administration

Humaniora - The Humanities

Humaniora - the Humanities

Hållbar utveckling - Sustainability

Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Industriell ekonomi - Industrial Management and Engineering

Maskinteknik - Mechanical Engineering

Mathematics

Medieteknik - Media Technology

Nationalekonomi - Economics

Samhällsvetenskap - Social Sciences

Signalbehandling - Signal Processing

Spelutveckling - Digital Game Development

Säkerhetsteknik - Security Engineering

Teknovetenskap - Technoscience studies

Telekommunikation - Telecommunications

 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen