SUPPORT

Kontakta din Arkiv EX-administratör om du har frågor kring publiceringen av din uppsats/ Contact your Arkiv EX administrator if you have questions about the publishing of your thesis.

KONTAKTA OSS/CONTACT US:

EMAIL: utbildningsstod@bth.se

Fakulteten för datavetenskaper, DDAT-  Faculty of Computing
- Institutionen för datalogi och datorsystemteknik, DIDD -  Department of Computer Science and Engineering (Monika Bergkvist)
- Institutionen för kreativa teknologier, DIKR - Department of Creative Technologies (Monika Bergkvist)
- Institutionen för teknik och estetik, DITE - Department of Technology and Aesthetics (Ulrika Magnusson)
- Institutionen för programvaruteknik, DIPT - Department of Software Engineering (Monika Bergkvist)
- Institutionen för kommunikationssystem, DIKO - Department of Communication Systems (Monika Bergkvist)

Fakulteten för teknikvetenskaper, TTEK - Faculty of Engineering
- Institutionen för maskinteknik, TIMA - Department of Mechanical Engineering (Monika Bergkvist)
- Institutionen för industriell ekonomi, TIEK - Department of Industrial Economics (Karin Fröborg)
- Institutionen för matematik och naturvetenskap, TIMN - Department of Mathematics and Natural Sciences (Monika Bergkvist)
- Institutionen för strategisk hållbar utveckling, TISU -  Department of Strategic Sustainable Development (Karin Fröborg)
- Institutionen för fysisk planering, TIFP-  Department of Spatial Planning (Annika Johanssn)
- Institutionen för tillämpad signalbehandling, TISB -  Department of Applied Signal Processing (Monika Bergkvist)

Fakulteten för hälsovetenskaper, HHAL - Faculty of Health Sciences
- Institutionen för hälsa, HIHA -  Department of Health (Karin Fröborg)

Edit

 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen