Examensarbeten efter nivå/Theses by level


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera//Click on the blue triangle to expand/minimize.


LevelProgramYearAuthorTitle
Hide details for E-governmentE-government
Hide details for 20072007
Hide details for Haghighi, Behrooz -Safdarzadeh.Haghighi, Behrooz -Safdarzadeh.
The progress of e-Government in Iran
Hide details for Ekonom onlineEkonom online
Hide details for 20122012
Hide details for Backman, ElinBackman, Elin
Finansieringsresonemang - en studie av fyra småföretag
Hide details for Blom, MalinBlom, Malin
Att arbeta med strategier och mål i en offentlig verksamhet - En fallstudie om strategiimplementering inom ett kommunalt bostadsbolag
Hide details for Delcomyn, AnneDelcomyn, Anne
Hur arbetar mikroföretag med ekonomistyrning?
Hide details for Elina, KettinenElina, Kettinen
Verksamhetsstyrning med fokus på intressenters och medarbetares betydelse - ett fundament för företagens varaktiga framgång?
Hide details for Gunnarsson, SabinaGunnarsson, Sabina
Att arbeta med strategier och mål i en offentlig verksamhet - En fallstudie om strategiimplementering inom ett kommunalt bostadsbolag
Hide details for Gustafsson, RasmusGustafsson, Rasmus
Ekonomistyrning i ideella föreningar - en kvalitativ studie med inriktning på ideella idrottsföreningar
Hide details for Hjertén, AntonHjertén, Anton
Konsumenters etiska köpbeteende
Hide details for Holmgren, MarkusHolmgren, Markus
Kriterier för prestationsmått
Hide details for Isaksson, MariaIsaksson, Maria
Ekonomistyrning i ideella föreningar - en kvalitativ studie med inriktning på ideella idrottsföreningar
Hide details for Kangas, ThereseKangas, Therese
Mergervågor ur ett företagsperspektiv
Hide details for Larsson, IngelaLarsson, Ingela
Konsumenters etiska köpbeteende
Hide details for Lisstorp, MattiasLisstorp, Mattias
Omsättning, rörelseresultat och kapitalstruktur – Påverkas företags kapitalstruktur av förändringar i dess omsättning eller rörelseresultat?


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen