Examensarbeten efter nivå/Theses by level


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera//Click on the blue triangle to expand/minimize.


LevelProgramYearAuthorTitle
Hide details for Folkhälsovetenskap 41-80 poäng/Public HealthFolkhälsovetenskap 41-80 poäng/Public Health
Hide details for 20042004
Hide details for Benson, UrbanBenson, Urban
test tsesy
Hide details for Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphaFolkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Hide details for 20122012
Hide details for Andersson, MarikaAndersson, Marika
Hedersrelaterat våld och förtryck - En kartläggning hos Värmlands läns berörda verksamheter och ideella organisationer
Hide details for Boström, ToraBoström, Tora
Webbaserad hälsokommunikation – och dess potential som informationskanal för primärprevention
Hide details for Ericsson, Veronica SelénEricsson, Veronica Selén
Hälsofrämjande kommunal samhällsplanering genom delaktighet - En fallstudie av förbättringsvandringar och utvecklingsdialoger
Hide details for Fridelind, MariaFridelind, Maria
Skolpersonals hälsostatus – Fysisk och psykisk hälsostatus kartlagd med hälsoprofilsbedömningar
Hide details for Hansson, ErikaHansson, Erika
Sociala faktorers betydelse för de boendes hälsa på ett trygghetsboende - En intervjustudie
Hide details for Henricsson, NikeHenricsson, Nike
Framgångsfaktorer i chefers ledarskap som skapar delaktiga medarbetare
Hide details for Holmberg, MartinHolmberg, Martin
Offentliga miljöer – Hur de underlättar alternativt försvårar människors hälsofrämjande livsmedelsval
Hide details for Konrad, JennieKonrad, Jennie
Återhämtning mellan arbetspassen - En kvalitativ studie om återhämtningens betydelse
Hide details for Larsson, IngelaLarsson, Ingela
Närståendestöd vid demenssjukdom - En litteraturstudie
Hide details for Malmstedt, CamillaMalmstedt, Camilla
BARN SOM BEVITTNAR VÅLD I HEMMET
Hide details for Olsson, Zuzana BiacovskaOlsson, Zuzana Biacovska
Tidigt föräldrastöd i grupp - spädbarnsföräldrarnas upplevelser och tankar
Hide details for 20132013
Show details for Andersson, VeronicaAndersson, Veronica


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen