Examensarbeten efter nivå/Theses by level


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera//Click on the blue triangle to expand/minimize.


LevelProgramYearAuthorTitle
Hide details for 20092009
Show details for Björeman, GustavBjöreman, Gustav
Show details for Grahn, LinneaGrahn, Linnea
Show details for Larsson, KristinaLarsson, Kristina
Show details for Lundberg, MagdalenaLundberg, Magdalena
Show details for Magnusson, JennyMagnusson, Jenny
Show details for Petersson, FridaPetersson, Frida
Show details for Robertsson, PeterRobertsson, Peter
Hide details for Sjöstrand, MalinSjöstrand, Malin
Centrumförnyelse Rödeby -En studie av befolkningssammansättningen och den fysiska miljön
Show details for Zettergren, ViktorZettergren, Viktor
Show details for 20102010
Show details for 20112011
Show details for 20122012
Show details for 20132013
Show details for 20142014
Show details for 20152015
Show details for FöretagsekonomiFöretagsekonomi
Show details for Humanistiskt programHumanistiskt program
Show details for Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems ManagementInformationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Show details for Informationssystem/ISInformationssystem/IS
Show details for Informationsteknologiutbildning/Information TechnologyInformationsteknologiutbildning/Information Technology
Show details for Interaktion och designInteraktion och design
Show details for International Information Systems, 120 poängInternational Information Systems, 120 poäng
Show details for International Software EngineeringInternational Software Engineering
Show details for Internationell ADB/International ISInternationell ADB/International IS
Show details for InternetsystemsInternetsystems
Show details for IT-säkerhet/Security EngineeringIT-säkerhet/Security Engineering
Show details for kultur och digitala medierkultur och digitala medier
Show details for LitteraturLitteratur


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen