Examensarbeten efter nivå/Theses by level


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera//Click on the blue triangle to expand/minimize.


LevelProgramYearAuthorTitle
Hide details for 20062006
Hide details for Carlsson, Ann-Charlotte NorénCarlsson, Ann-Charlotte Norén
Effektiv ekonomistyrning inom den offentliga sjukvården - en studie av Habiliterings- och rehabiliteringskliniken på Blekingesjukhuset
Hide details for Focklin, ThereseFocklin, Therese
Effektiv ekonomistyrning inom den offentliga sjukvården - en studie av Habiliterings- och rehabiliteringskliniken på Blekingesjukhuset
Hide details for Gorschek, TonyGorschek, Tony
Success Evaluation and Measures in Software Process Improvement
Hide details for Gustafsson, SimonGustafsson, Simon
Hyperkonkurrens - En studie i tillverkningsindustrin
Hide details for Jansson, NicholasJansson, Nicholas
Hyperkonkurrens - En studie i tillverkningsindustrin
Hide details for Lindgren, LinaLindgren, Lina
Går det urskilja skillnader i målkongruens med avseende på interaktiva ekonomistyrsystem?
Hide details for Löfnertz, JennyLöfnertz, Jenny
Onlineboklådors existens - En studie om kundens transaktionskostnader
Hide details for Mandelberg, ViktoriaMandelberg, Viktoria
Går det urskilja skillnader i målkongruens med avseende på interaktiva ekonomistyrsystem?
Hide details for Pålsson, SandraPålsson, Sandra
Onlineboklådors existens - En studie om kundens transaktionskostnader
Hide details for Svensson, AnnaSvensson, Anna
Effektiv ekonomistyrning inom den offentliga sjukvården - en studie av Habiliterings- och rehabiliteringskliniken på Blekingesjukhuset
Hide details for Weich, MarcWeich, Marc
Belöningar ur motivationssynpunkt? – Icke monetära belöningar vs. Monetära belöningar
Hide details for Åsfält, PärÅsfält, Pär
Success Evaluation and Measures in Software Process Improvement
Hide details for 20072007
Hide details for Fasth, AnnaFasth, Anna
Effekter av förändrad resursallokering och kostnadsfördelning. -En fallstudie vid BTH
Hide details for Hult, JohanHult, Johan
Balanced Scorecard i svenska kommuner


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen