Examensarbeten efter nivå/Theses by level


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera//Click on the blue triangle to expand/minimize.


LevelProgramYearAuthorTitle
Hide details for 20042004
Hide details for Carlsson, JoacimCarlsson, Joacim
Lojalitet – Är det möjligt att bibehålla vid en outsourcing?
Hide details for Carlsson, ÅsaCarlsson, Åsa
Personalbefrämjande åtgärder i företagens strategiarbete
Hide details for Ericsson, JohanEricsson, Johan
e-handel - vilka faktorer kan göra ett e-handelsföretag framgångsrikt
Hide details for Hultberg, JennyHultberg, Jenny
Arbetstidsförkortning - för ökad arbetstillfredsställelse och bättre relationer.
Hide details for Klarenius, KarnaKlarenius, Karna
Arbetstidsförkortning - för ökad arbetstillfredsställelse och bättre relationer.
Hide details for Liljekvist, PerLiljekvist, Per
Arbetstidsförkortning - för ökad arbetstillfredsställelse och bättre relationer.
Hide details for Lindqvist, AnnaLindqvist, Anna
Personalbefrämjande åtgärder i företagens strategiarbete
Hide details for Malesa, DawidMalesa, Dawid
Elektronisk handel mellan privat och offentlig sektor
Hide details for Mantzakanis, ToveMantzakanis, Tove
Elektronisk handel mellan privat och offentlig sektor
Hide details for Nilsson, PatrikNilsson, Patrik
e-handel - vilka faktorer kan göra ett e-handelsföretag framgångsrikt
Hide details for Stanic, ZenjaStanic, Zenja
Konkurrensen i dagligvaruhandeln. En studie av konkurrens på en lokal marknad vid nyetablering av en lågpriskedja.
Hide details for Thanche, FredrikThanche, Fredrik
Lojalitet – Är det möjligt att bibehålla vid en outsourcing?
Hide details for Öman, LenaÖman, Lena
Personalbefrämjande åtgärder i företagens strategiarbete
Hide details for 20052005
Hide details for Andersson, HenrikAndersson, Henrik
Kassaflödesanalyser - En undersökning av kassaflödesanalysens användning i förhållande till det tidsperspektiv som styr företagens agerande.


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen