Examensarbeten efter nivå/Theses by level


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera//Click on the blue triangle to expand/minimize.


LevelProgramYearAuthorTitle
Hide details for Svensson, SusanneSvensson, Susanne
Upplevelser av att vårda barn med livshotande sjukdom eller skada vid en akutmottagning - en intervjustudie med sjuksköterskor utan pediatrisk vidareutbildning
Show details for Svensson, ÅkeSvensson, Åke
Show details for 20122012
Show details for Sjuksköterskeprogrammet/Study programme in NursingSjuksköterskeprogrammet/Study programme in Nursing
Show details for HSPEHSPE
Show details for IHOGIHOG
Show details for Master thesesMaster theses
Show details for Master theses 2 YearMaster theses 2 Year