Examensarbeten efter nivå/Theses by level


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera//Click on the blue triangle to expand/minimize.


LevelProgramYearAuthorTitle
Hide details for Fysisk Planering/Spatial PlanningFysisk Planering/Spatial Planning
Hide details for 19971997
Hide details for Andersson, JessicaAndersson, Jessica
Planeringsförutsättningar för Brommafältet
Hide details for Andåsen, MagdalenaAndåsen, Magdalena
Med sikte på ett grönt Västerjärva
Hide details for Bergdahl, SofiaBergdahl, Sofia
Östbergahöjden - idéer och möjligheter
Hide details for Bergström, JohanBergström, Johan
Den felande länken
Hide details for Bohlin, UlrikaBohlin, Ulrika
Utbyggnad av Hjälarp vid Västkustbanan
Hide details for Dahlberg, MalinDahlberg, Malin
Telestad - bebyggelse anpassad efter kulturlandskapets gränser
Hide details for Danielsson, FredrikDanielsson, Fredrik
Kortebo-strandängen - Förslag till utbyggnad av ny stadsdel vid Vättern
Hide details for Envall, PärEnvall, Pär
GIS i fysisk planering - exemplet Rinkabyholm
Hide details for Erlandsson, MariaErlandsson, Maria
Västra Mark - förnyelse av ett arbetsområde
Hide details for Henriksson, SusanneHenriksson, Susanne
Förnyelse av ett arbetsområde med ekologiska förtecken - en studie av Moraberg, Oxelgrenshagen, Weda och Ekensberg i Södertälje kommun.
Hide details for Ketola, KatjaKetola, Katja
Inte bara streck på marken - En utvärdering av utvecklingsarbete i Ryssby
Inte bara streck på marken - En fördjupning för Ryssby samhälle av översiktsplanen
Hide details for Lindström, UllaLindström, Ulla
Nya utsikter för Västra hamnen i Malmö
Hide details for Lundbäck, JosaLundbäck, Josa
SÖDRA KLARA - Levande/död: En studie av rumsliga strukturer, kognitioner och upplevelser samt riktlinjer för en bättre stadsmiljö i Södra Klara, i Stockholms city.
SÖDRA KLARA - Levande/död: En studie av rumsliga strukturer, kognitioner och upplevelser samt riktlinjer för en bättre stadsmiljö i Södra Klara, i Stockholms city.


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen