Examensarbeten efter nivå/Theses by level


Klicka på blå triangel för att expandera/minimera//Click on the blue triangle to expand/minimize.


LevelProgramYearAuthorTitle
Hide details for Informatik/InformaticsInformatik/Informatics
Hide details for 20092009
Hide details for Bibri, MohamedBibri, Mohamed
ICT Design Unsustainability & the Path toward Environmentally Sustainable Technologies
Hide details for Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems ManagementInformationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Hide details for 20002000
Hide details for Alfredsson, RickardAlfredsson, Rickard
Soft Center - De komplexa föreställningarnas affär
Hide details for Lilja, FredrikLilja, Fredrik
Soft Center - De komplexa föreställningarnas affär
Hide details for Rickman, MathiasRickman, Mathias
Soft Center - De komplexa föreställningarnas affär
Hide details for 20012001
Hide details for Alfredsson., MagnusAlfredsson., Magnus
Rationella förväntningar på optionsmarknaden - en jämförelse mellan faktisk, implicit och historisk volatilitet.
Hide details for Andersson, EmelyAndersson, Emely
E-learning - en form för kompetensutveckling?
Hide details for Björk, AngelicaBjörk, Angelica
En ledarutvecklingskurs utvärderas
Hide details for Carmonius, PärCarmonius, Pär
Bredbandstjänsternas framtid - En fallstudie av Sydkraft Bredband
Hide details for Ericsson, EmeliaEricsson, Emelia
IT-kompetens - utveckling av ett mätinstrument
Hide details for Gidlöf, SusanneGidlöf, Susanne
Kunskapssystem - ett nytt sätt att betrakta företag
Hide details for Gustavsson, MikaelGustavsson, Mikael
Psykologiska beslutsfällors inverkan på investeringsbeslut
Hide details for Jacobsson, AndreasJacobsson, Andreas
Privacy Policy - Att skapa förtroende för en uppkopplad värld
Show details for Johansson, AnnaJohansson, Anna


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen