Samgående av sektioner i Kommunal Blekinge - En processutvärdering

Document type: Researchreports
Full text:
Author(s): Thomas Hansson
Title: Samgående av sektioner i Kommunal Blekinge - En processutvärdering
Translated title: Process evaluation of depatemental fusion in a Swedish trade union
Series: Research Report
Year: 2010
Issue: 1
ISSN: 1103-1581
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Authors e-mail: thomas.hansson@bth.se
Language: English
Abstract: Collective care, awareness of value issues, verbal competency, clear objectives and generosity towards each other characterize acts, actions and activities among the studied trade union representatives. The mentioned personal and institutional qualities make up a foundation for developmental leadership, division of labor and effective mnanagement of information.
Summary in Swedish: Kollektiv hänsyn, medvetenhet om värdefrågor, verbal kompetens, tydliga mål och generositet präglar de förtroendevaldas handlingar och attityder. Kvaliteterna bildar en grund för utvecklat ledarskap, god arbetsdelning och effektiv informationshantering.
Subject: Human Work Science\Work Practice
Education\General
Sociology\General
Keywords: trade union, idealist organization, management, change processes, fusion
URN: urn:nbn:se:bth-00460
Edit