Lärarlärdom, Högskolepedagogisk konferens 2009-2010

Document type: Collection/Anthology
Peer reviewed: No
Full text:
Title: Lärarlärdom, Högskolepedagogisk konferens 2009-2010
Translated title: Scholarship of teaching and learning
Series: Rapportserie från avdelningen för Högskolepedagogisk utveckling
Year: 2011
Volume: 1
Pagination: 146
Editor: Christina Hansson, Marie Jedemark, Åse Nygren
ISBN: 978-91-7295-974-3
Publisher: Blekinge Tekniska Högskola
City: Karlskrona
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: The Library (Biblioteket)
The Library, Blekinge Institute of Technology, S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/bib
Authors e-mail: christina.hansson@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Papers in Higher Education based on empirical studies in various disciplines
On Curriculum, Bildung and the Dialogue Seminar,
”Funkade bra!” – studenters upplevelser av studentstyrt litteraturseminarium, Learning Machine Learning: A Case Study, Stödjande av ett Community Of Practice för studenter, Learning Tools with Pedagogical Standards, Integration av matematik och teknik på ingenjörsutbildningar, Thesis Writing in Business Education – from a Student Perspective, Reflections on Threshold Concepts as Applied to a New E-Learning Tool: A Pilot Study at HKR Spring 2010, Fri tankeprocess och medvetenhet om kreativitet: En studie av studenters kreativa utveckling i kursen Kreativitet, Idéer och Innovation ur ett psykologiskt perspektiv, Notes on Attitudes to Statistics among Swedish Psychology and Education Science Students: The Effects of Self-perception and Anxiety, Från magkänsla till professionell kunskap inom distansutbildning Rapport från ett SoTL-projekt.En kritisk reflektion över didaktik i praktiken
Summary in Swedish: Högskolepedagogiska paper som bygger på empiriska undersökningar inom olika ämnesområden On Curriculum, Bildung and the Dialogue Seminar, ”Funkade bra!” – studenters upplevelser av studentstyrt litteraturseminarium, Learning Machine Learning: A Case Study, Stödjande av ett Community Of Practice för studenter, Learning Tools with Pedagogical Standards, Integration av matematik och teknik på ingenjörsutbildningar, Thesis Writing in Business Education – from a Student Perspective, Reflections on Threshold Concepts as Applied to a New E-Learning Tool: A Pilot Study at HKR Spring 2010, Fri tankeprocess och medvetenhet om kreativitet: En studie av studenters kreativa utveckling i kursen Kreativitet, Idéer och Innovation ur ett psykologiskt perspektiv, Notes on Attitudes to Statistics among Swedish Psychology and Education Science Students: The Effects of Self-perception and Anxiety, Från magkänsla till professionell kunskap inom distansutbildning Rapport från ett SoTL-projekt.En kritisk reflektion över didaktik i praktiken
Subject: Education\General
Keywords: pedagogik, högskolepedagogik
Edit