Arkiven i forskningens tjänst

Document type: Collection/Anthology
Full text:
Title: Arkiven i forskningens tjänst
Translated title: Archives in the service of research
Series: Scriptum
Year: 2003
Volume: 52
Editor: Göran Larsson
ISBN: 91-7305-551-4
Publisher: Forskningsarkivet, Umeå universitet
City: Umeå
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Department of Human Work Science, Media Technology and Humanities (Institutionen för arbetsvetenskap, medieteknik och humaniora)
Department of Human Work Science, Media Technology and Humanities, Box 520, 372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/
Authors e-mail: goran.larsson@foark.umu.se
Language: Swedish
Abstract: Begreppet "forskande lärande" ges en innebörd så som det utvecklades i skolprojektet MIS (Människan i samhällsomvandlingen).
Summary in Swedish: Det "forskande lärande" som utvecklades i ett universitetsprojekt tillsammans med lärare och elever i skolor inom ramen för skolprojektet MIS under 1980-talet, byggde på modern teknik (databaser, datorprogram, mikrofiche, i kombination med mer vardaglig teknik) samt tillgång till arkivmaterial, framförallt från kyrkobokföringen. Artikeln tar upp förutsättningar för forskande lärande i skolan, vad som uppnåddes i projektet, och vad det ger för perspektiv på framtidens skola.
Subject: Human Work Science\Human Computer Interaction
Keywords: Forskande lärande, arkiv, modern teknik, Forskningsarkivet
Edit