Skogsbeskattningen 2009

Document type: Miscellaneous
Full text:
Author(s): Sune Håkansson
Title: Skogsbeskattningen 2009
Type of publication: Uppföljning av lic-avhandling
Year: 2010
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: (*** Master error ***)
*** Master Error ***
+46 455 38 50 00
*** Master error ***
Authors e-mail: sune.hakansson@bth.se
Language: English
Summary in Swedish: Skattesystemet påverkar skogsbruket. Då olika skogägare har olika skattesituationer blir också påverkan olika. Tidigare lockade skattesystemet till att spara skog. Reglerna för räntefördelning ger en motsatt effekt. Reglerna ger också stora fördelar för rika skogsägare med hög marginalskatt i andra verksamheter. Att använda skogen som kolsänka är en ny tanke. Medlet skulle vara bidrag till de skogsägare, som sparar skog. Under en övergångsperiod måste då avverkningarna sänkas kraftigt.
Keywords: Skogsbeskattning, Räntefördelning, Kolsänka
Edit