Högskolepedagogik: mål, innehåll, metod

Document type: Researchreport Non-BTH
Peer reviewed: No
Full text:
Author(s): Thomas Hansson
Title: Högskolepedagogik: mål, innehåll, metod
Translated title: Scholarship of Teaching and Learning: Objective, Contents, Method
Series: Lärarlärdom. Högskolepedagogisk konferens 2011 i Krstianstad
Year: 2012
Issue: 1
Pagination: 86-98
ISSN: 1404-9066
Publisher: Högskolan i Kristianstad
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Authors e-mail: tha@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Högskolepedagogikens status beror på utformningen av kursernas mål, innehåll och metoder. Planering och utvärdering är viktiga men knappast centrala delmoment i sammanhanget. Ett angeläget mål för de högskolepedagogiska kurserna är att de ska höja deltagarnas undervisningskompetens. Fel utformning av utbildningens praktiska fas leder till abstraktion och fragmentering snarare än integration och systemtänkande. Feltänk vid utformningens teoretiska fas leder till utvecklingspsykologi snarare än ämnesdidaktik. Det ligger på anordnarens ansvar att förena pedagogisk teori och praktik. Utbildningarna måste utgå från deltagarnas behov och erbjuda ämnes(områdes)didaktiskt kursinnehåll.
Subject: Education\General
Keywords: Högskolepedagogik, Didaktik, Teori, Praktik
Note: Redaktör Leif Karlsson
Edit