Säker och sökande: den flexibla folkbildningens vardag

Document type: Miscellaneous
Full text:
Author(s): Pirjo Elovaara, Annika Hultén
Title: Säker och sökande: den flexibla folkbildningens vardag
Type of publication: e-skrift
Year: 2008
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: pirjo.elovaara@bth.se, annika.hulten@folkbildning.net
Language: Swedish
Abstract: I skriften Säker och sökande intervjuas sex folkbildare; pedagoger och bibliotekarier. De berättar om utmaningarna som it-tekniken medför i deras vardagspraktik. Arbeta som lärare/bibliotekarie i dag, är det samma sak som att arbeta som lärare/bibliotekarie i morgon?
Subject: Technoscience Studies\General
Keywords: folkbildning, lärande, pedagogik, bibliotek, distansundervisnig
Note: I skriften Säker och sökande intervjuas sex folkbildare; pedagoger och bibliotekarier. De berättar om utmaningarna som it-tekniken medför i deras vardagspraktik. Arbeta som lärare/bibliotekarie i dag, är det samma sak som att arbeta som lärare/bibliotekarie i morgon?
Edit