Vård och omsorg i Karlskrona, personer 65 år och däröver, våren 2002

Document type: Researchreport Non-BTH
Author(s): Göran Holst, Mikael Rennemark, Johan Berglund
Title: Vård och omsorg i Karlskrona, personer 65 år och däröver, våren 2002
Series: Rapport Blekinge FoU-enhet
Year: 2002
Issue: 1
ISSN: 1651-2626
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Health Science (Sektionen för hälsa)
School of Health Science S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/hal/
Language: English
Subject: Nursing & Caring Sciences\General
Edit