Hur ser forskningssamarbetet ut på BTH - Samförfattarskap, nätverk och ämnen 2011 - mars 2012

Document type: Miscellaneous
Full text:
Author(s): Peter Linde
Title: Hur ser forskningssamarbetet ut på BTH - Samförfattarskap, nätverk och ämnen 2011 - mars 2012
Type of publication: Rapport
Year: 2012
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: The Library (Biblioteket)
The Library, Blekinge Institute of Technology, S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/bib
Authors e-mail: peter.linde@bth.se
Language: English
Abstract: I BTHs forsknings- och utbildningsstrategi poängteras betydelsen av gränsöverskridande forskning. Men går det då att få en överblick av forskningssamarbetet på BTH och hur mycket man samarbetar över gränserna? Med hjälp av en sk. samförfattarkarta kan man få en indikation om vilka forskningskluster som existerar på BTH och vilka personer som är centrala i dessa nätverk och hur nätverken interagerar. Lägger man sedan pussel med klassificeringsämnen och nyckelord kan man få en uppfattning om vilka ämnen och inriktningar som dominerar forskningen. Och tittar man på medförfattande icke-BTH-forskares affiliationer i artiklarna så ger det en antydan om vilka organisationer forskarna på BTH samarbetar med utanför sin egen organisation.
För att undersöka samförfattande har jag använt programvaran Network Workbench och data från BTHs eget öppna arkiv (http://www.bth.se/fou/forskinfo.nsf/) från 2010 och fram till maj 2012. Jag har tittat på följande granskade dokumenttyper: konferensartiklar, konferenspresentationer, tidskriftsartiklar och bokkapitel. Dessa har sedan utgjort underlag för att ta fram samförfattarskapskartor för hela BTH samt för varje sektion.
Taggmolnen med ämnesord är skapade genom att plocka termer från en ISI WoS sökning i adressfältet på begreppet ”Blek*” åren 2011-mars 2012. Ur denna mängd har sedan plockats samtliga poster med BTH affiliation (117). Dessa importerades till Excel där termerna i ID, och SC-fälten separerades och kördes var för sig i Wordle (http://www.wordle.net/).
Samma procedur genomfördes för att skapa informationen om samarbetspartners utanför BTH med hjälp av fältet C1.
Subject: Education\General
Keywords: BTH, bibliometri, nätverk, samförfattarskap
Edit