Välfärdens operatörer. Social planering i brytningstid

Document type: Collection/Anthology
Title: Välfärdens operatörer. Social planering i brytningstid
Year: 1997
Editor: Verner Denvall, Cecilia Henning, Mats Lieberg, Tapio Salonen, Eva Öresjö
ISBN: 91-972690-5-0
Publisher: Boréa Bokförlag
City: Umeå
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: eva.oresjo@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Sedan slutet av 1800-talet har det varit den socialt engagerade samhällsplanerarens uppgift att ordna goda bostäder, fungerande kommunikationer och sunda levnadsförhållanden. Under sjuttio- och åttiotalen fanns en särskild stor tilltro till att man kunde planera bort svåra samhällsproblem som fattigdom och segregation i förorterna och istället skapa gemenskap och jämlikhet mellan människor. Denna bok berättar om varför det inte lyckades.
Författarna har under flera år ingående studerat socialt inriktade och ambitiöst planerade lokala försök att förbättra människors välfärd. Det är historier om marknadskrafternas intåg i den svenska politiken och hur siktet vänds från sociala mål till näraliggande ekonomiska. Men det är också berättelser om hur intressekonflikter, okunskap och snabba ideologiska skiften skapar nya problem snabbare än de gamla hinner redas ut. Allvarlig kritik riktas mot dem begränsade förmågan hos kommunala institutioner att värna om människors trygghet
Summary in Swedish: Social planering, bostadsförnyelse, civilsamhälle, kommunal planering
Subject: Spatial Planning\Social Planning
Spatial Planning\Housing
Spatial Planning\Local Planning
Note: Boréa Bokförlag,Spinettstråket 3E, 903 53 Umeå
Edit