Research Reports published at Blekinge Institute of Technology

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Research Reports 2005

 

Westerlund, Nils; Dahl, Mattias; Claesson, Ingvar
In-Ear Microphone Techniques for Severe Noise Situations
2005:12

Hult, Tommy; Mohammed, Abbas
Novel Applications of MIMO Antenna System for Active Suppression of Electromagnetic Fields
2005:11

Isaksson, Lennart; Johnson, Henric; Fiedler, Markus
Toward Seamless Integration of Wireless LAN and Cellular Networks
2005:10

Albinsson, Gunilla; Arnesson, Kerstin
Försvarsbeslut 2004 - Försvarsbeslutsprocessen sett ur ett kommunalpolitiskt perspektiv
2005:9

Albinsson, Gunilla; Arnesson, Kerstin; Jogmark, Marina
Utvärdering av mångfaldsutbildningen och mångfaldskonsulenternas genomförande av rådslag inom ramen för projektet Nyckelkrafter
2005:8

Hegg, Helena
Utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona kommun
2005:7

Kågström, Simon; Grahn, Håkan; Lundberg, Lars
The Design and Implementation of Multiprocessor Support for an Industrial Operating System Kernel
2005:6

Cornelius, Per; Grbic, Nedelko; Claesson, Ingvar
Microphone array system for speech enhancement in a motorcycle helmet
2005:5

Johansson, Stefan J.; Davidsson, Paul
On the Metaphysics of Agents (extended version)
2005:4

Lindén, Anna-Lisa
Hållbar samhällsutveckling i Blekinge - Nutid och framtid
2005:3

Nilsson, Mikael
First Order Hidden Markov Model - Theory and Implementation Issues
2005:2

Landqvist, Ronnie; Mohammed, Abbas
The Projection Approximation Subspace Tracking Algorithm Applied to Whitening and Independent Component Analysis in Wireless Communications
2005:1

Edit