Kön och rum i den fysiska planeringen

Document type: Bookchapters
Author(s): Anita Larsson
Title: Kön och rum i den fysiska planeringen
Translated title: Gender and space in spatial planning
Book: Speglingar av rum. Om könskodade platser och sammanhang
Year: 2005
Pagination: 211-227
Editor: Tora Friberg, Carina Listerborn, Birgitta Andersson, Christina Scholten
ISBN: 91-7139-706-x
Publisher: Symposium
City: Stockholm/Stehag
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: anita.larsson@zeta.telenordia.se
Language: Swedish
Abstract: The article discusses how the issue of sex/gender has been handled in Swedish spatial planning praxis from the 1950’s up to today. Alternative approaches are demonstrated as the issue of sex/gender is both a troublesome and an irritating factor in the process of planning.
Summary in Swedish: Artikeln belyser hur kön uppmärksammats i planeringens praktik från efterkrigstiden fram till idag. Den visar på alternativa förhållningssätt eftersom det visat sig att kön både är en besvärlig och irriterande faktor att arbeta med i de processer som planering utgör. kön,genusperspektiv,fysisk planering
Subject: Spatial Planning\Local Planning
Spatial Planning\Regional Planning
Spatial Planning\Social Planning
Keywords: gender, gender perspective, spatial planning
Edit