Att vända utvecklingen : kommenterad genomgång av aktuell forskning om segregation i boendet

Document type: Monographs
Author(s): Eva Öresjö
Title: Att vända utvecklingen : kommenterad genomgång av aktuell forskning om segregation i boendet
Series: Rapport från SABOUtveckling ; 57
Year: 1996
Pagination: 64 s.
ISBN: 99-2268721-6
ISSN: 0284-3234
Publisher: Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO)
City: Stockholm
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering (Institutionen för fysisk planering och byggteknik)
Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.hk-r.se:80/ifb/
Authors e-mail: Eva.Oresjo@ifb.hk-r.se
Language: Swedish
Abstract: Det finns inte någon lösning med stort L, som i ett trollslag löser problemen i våra mest utsatta stadsmiljöer. Beredskapen måste ständigt vara hög och angreppssätten flexibla. Det är några kommentarer i denna skrift, ett bidrag i den aktuella debatten om segregationen.

Förhoppningsvis blir skriften en hjälp i SABO-företagens viktiga arbete med att vända utvecklingen i områden där arbetslösheten, bidragsberoendet, brottsligheten och servicen utvecklas negativt - med dåligt rykte och tomma lägenheter som följd.

Eva Öresjö har gått igenom de senare årens forskning, beskriver och kommenterar resultaten.
Subject: Spatial Planning\Social Planning
Edit