Mobila tjänster - ett annat sätt att se. Organisationer som pågående aktiviteter och underhåll av relationer

Document type: Conference Papers
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Sara Eriksén
Title: Mobila tjänster - ett annat sätt att se. Organisationer som pågående aktiviteter och underhåll av relationer
Translated title: Mobile services - a different way of seeing. Organizations as on-going activities and cultivating of relationships
Conference name: NRS - Nordiskt Radio Seminarium
Year: 2002
City: Göteborg
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Department of Human Work Science and Media Technology (Institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik)
Dept. of Human Work Science and Media Techn., S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/
Authors e-mail: sara.eriksen@bth.se
Language: Swedish
Abstract: As technology is developed and evolves over time in use, research areas focusing on technology, and technology in use, must develop their metaphors, models and figures of thought. Ethnomethodology, the study of how people organize their everyday lives, is a sociological approach that has come to play an important role in research on human-computer interaction (HCI) and computer supported cooperative work (CSCW)in recent years. In this presentation, some examples are given of how detailed studies of people's actions and interactions can be used to problematize current models and figures of thought concerning organizations and the organization of work. What would happen if we focus on relationships and activities, instead of formal representations of hierarchical decision structures? If we see organizations as constantly on-going activities and cultivating of relationships? How might effective computer support be designed for such an organization? The concept of 'accountability', which is central in ethnomethodology, ís used here to discuss new figures of thought and metaphorical models as a basis for developing mobile services.
Summary in Swedish: När tekniken förändras, måste också forskningsområden som fokuserar teknik och teknik i användning ompröva sina tankemodeller. Etnometodologin, läran om hur människor organiserar sin vardag, är en riktning inom sociologin som kommit att spela en allt viktigare roll i forskning om människa-dator-interaktion (HCI) och datorstött samarbete (CSCW). I den här presentationen ges några exempel på hur detaljerade studier av människors vardagliga handlande i arbetet kan leda till omprövning och ifrågasättande av hur funktionella våra nuvarande modeller och tankefigurer för organisationer och arbetets organiserande egentligen är. Vad händer till exempel om man fokuserar på aktiviteter och relationer istället för på hierarkiska beslutsstrukturer? Om man ser organisationer som ständigt pågående aktiviteter och underhåll av relationer? Hur skulle ett effektivt teknikstöd i arbetet kunna utformas, för den här förståelsen av vad en organisation är? Begreppet ?accountability?, som är centralt i etnometodologin, används här som ett led i argumenteringen för nya tankemodeller som underlag för utveckling av mobila tjänster.
Subject: Human Work Science\Computer Supported Cooperative Work
Computer Science\General
Human Work Science\Human Computer Interaction
Keywords: mobile services, accountability, IT in use
Note: http://nrs.s2.chalmers.se/
Edit