Differentierade avgifter som drivkraft för tunga transporters telematikutveckling

Document type: Conference Papers
Peer reviewed: Yes
Author(s): Inger Gustafsson, Eva Schelin
Title: Differentierade avgifter som drivkraft för tunga transporters telematikutveckling
Conference name: Transportforum
Year: 2006
City: Linköping
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: ig@bmt-ts.com
Language: English
Subject: Technoscience Studies\General
Keywords: Vägavgifter för tunga fordon, ITS, harmonisering, samverkan
Edit