Beyond the Buzz: Participatory, sustainable, convergent and high quality public e-services - developing methods and practices in India and Sweden

Document type: Conference Papers
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Sara Eriksén, Annelie Ekelin
Title: Beyond the Buzz: Participatory, sustainable, convergent and high quality public e-services - developing methods and practices in India and Sweden
Translated title: Rent konkret: delaktighet, hållbarhet, konvergens och kvalitet i offentliga e-tjänster - tillämpade metoder och framväxande praktiker i Indien och Sverige
Conference name: Proceedings of 31st Information Systems Research Seminar in Scandinavia, IRIS31
Year: 2008
City: Åre, Sweden
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Engineering - Dept. of Interaction and System Design (Sektionen för teknik – adv. för interaktion och systemdesign)
School of Engineering S- 372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.tek.bth.se/
Authors e-mail: sara.eriksen@bth.se, annelie.ekelin@bth.se
Language: English
Abstract: Can buzzwords be methodically exploited to develop more self-reflective and participatory research methods and practices within the ICT area? Research policies as well as research funding agencies rely heavily on buzzwords, yet tend to grow
uncomfortable when these are deliberately highlighted and concatenated in research applications. This paper presents a multi-disciplinary R&D project in which we are exploring emerging methods and practices of participatory design of public e-services in India and Sweden. Using buzzwords as boundary objects, comparing methods and practices, with specific e-government projects we are involved in as examples, we attempt to address blind angles inherent in different cultural and disciplinary perspectives.
Summary in Swedish: Vissa centrala begrepp blir så flitigt använda i bland annat forskningspolitiska diskurser att de kan betyda allt eller ingenting. I den här artikeln presenteras ett forsknings- och utvecklingsprojekt där vi håller på att undersöka framväxande metoder och praktiker inom design av offentliga e-tjänster i Indien och Sverige. Går det att använda centrala, men överutnyttjade begrepp som gränsöverskridande objekt i mång- och tvärvetenskapliga och tillika mångkulturella projekt? Vilka olika mer specifika betydelser får dessa begrepp i de olika delprojekten vi jämför? Genom att specificera, exemplifiera och jämföra, strävar vi efter att upptäcka blinda fläckar i våra olika forskningsansatser och kulturella förgivettaganden.
Subject: Human Work Science\Participatory Design
Computer Science\General
Keywords: boundary object, participatory, e-services
Edit