Design of an Effective Algorithm for Fast Response to the Rescheduling of Railway Traffic During Disturbances

Document type: Conference Presentations
Peer reviewed: Yes
Author(s): Johanna Törnquist Krasemann
Title: Design of an Effective Algorithm for Fast Response to the Rescheduling of Railway Traffic During Disturbances
Translated title: Design av en effektiv algoritm för snabb, operativ omplanering av järnvägstrafik vid störningar
Conference name: EURO2009 - 23rd European Conference on Operations Research
Year: 2009
City: Bonn
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Computing (Sektionen för datavetenskap och kommunikation)
School of Computing S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/com
Authors e-mail: johanna.tornquist@bth.se
Language: English
Abstract: The increased occurrence of railway traffic disturbances shows that effective re-scheduling is important. In previous research we have designed an optimization-based approach which seems promising. However, for some scenarios it is difficult to find good solutions within seconds. Therefore, we have developed a greedy algorithm which effectively delivers good solutions within the permitted time. To quickly retrieve a feasible solution the algorithm performs a depth-first search using an evaluation function to prioritise when conflicts arise and then branches according to a set of criteria.
Summary in Swedish: Att snabbt och effektivt operativt kunna omplanera järnvägstrafiken vid störningar är mycket viktigt för att förhindra att andra tåg och delar av järnvägsnätet påverkas. Denna artikel utgår från tidigare forskning om beräkningsmässigt beslutstöd för trafikledare och algoritmer baserade på optimering. Här presenteras ett första förslag på en greedy heuristik som snabbt föreslår en giltig omplaneringslösning och om tid finns arbetar för att förbättra denna.
Subject: Computer Science\Computersystems
Computer Science\General
Mathematics\Analysis
Keywords: Railway traffic, Optimisation, Scheduling, Heuristics
Note: More information can be found in the final report of the research project OAT+ (in Swedish): http://www.bth.se/tek/oatplus.nsf/bilagor/OATplus%20Slutrapport%20091107%20exkl_%20bilaga%203_pdf/$file/OATplus%20Slutrapport%20091107%20exkl.%20bilaga%203.pdf
Edit