Mercatus Engineering AB

Document type: Miscellaneous
Full text:
Author(s): Klaus Solberg Søilen
Title: Mercatus Engineering AB
Type of publication: Case study
Year: 2004
Editor: Stefan Huber
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Authors e-mail: kss@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Abstract: Starting out as a family business within environmental tech-niques, Mercatus Engineering AB, with its base in Vimmerby/Småland, grew rapidly during the 1990s when protection of the environment was a new market. After a short period of uncertainty in 1999, the board decided to invest intensely in its staff and in the re-organisation of the company. During one year all employees were given special training with the goal to obtain a higher degree of team spirit. The company says the investment has paid off. Mercatus has received a row of awards for their efforts.
Although such staff training might be fruitful for the company at-mosphere, and companies frequently mention it as a reason for improve-ments, the question is whether it is the primary reason for the increased earnings and effectiveness of many companies. Investment in staff is a well used form of marketing, both internally and externally. Companies typi-cally want to show that their individual actions are the real reasons for change when in many cases it is Business cycles and external forces. After a period of slack environment issues have become a booming market again. New technologies are developed and launched successfully.
Summary in Swedish: Utvecklingen inom Mercatus har uppmärksammats mycket. Allt som allt har ett drygt 40-tal (mycket) positiva artiklar om företaget publicerats . Man har dessutom få motta en del utmärkelser som t. ex. ”PA forums Sticka ut hakan”-pris. Mercatus AB har också hälsodiplomerats i Kalmar län år 2002. Till och med inom ”Regeringens program för ökad hälsa i arbetslivet” omnämns företaget som efterföljansvärt. Kristina Alsér själv nominerades 2003 som en av sex kandidater till näringslivets miljöchefers årliga pris för Utmärkt Miljöledarskap. Hon är också ordförande i det svenska miljötekniknätverket SET (”Swedish Environmental Technology”) . Därtill är hon flitigt anlitad som föreläsare i hela landet och företaget gästas årligen av ett stort antal representanter från näringsliv och högskolor. Företagets tillväxt har också inneburit att man bestämt sig för att bygga ut lokalerna. Dessutom håller man på att utveckla ett nytt affärsredovisningssystem. De lysande framtidsutsikterna bygger bland annat på stora internationella projekt som t. ex. det nya kontraktet med ett statligt kinesiskt bolag värt 17 miljoner kronor. Generellt ser Kristina Alsér ett större internationaliseringsarbete som Mercatus framtid. Det är också den viktigaste aspekten inom framtidsplaneringen. – Men det bästa är egentligen att vardagen – fastän den är tuff – har blivit så mycket roligare sedan företagets interna omstrukturering. Arbetsklimatet är idag på topp och infriar väldigt mycket av det som min far drömde om redan för mer än 30 år sedan.
Subject: Business Administration\Organization
Business Administration\Management Control
Keywords: re-organisation, staff training, team spirit, environmental techniques
Edit