Förstudie Priselasticitet

Document type: Researchreports
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Anders Hederstierna
Title: Förstudie Priselasticitet
Translated title: Pilotstudy Price Elasticity
Series: Research Report
Year: 2004
Issue: 2
ISSN: 1103-1581
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Authors e-mail: ahe@bth.se
Language: English
Abstract: Rapporten visar att det finns två faktorer som begränsar konkurrensen för den operation som krävs för att ta betalt för mobila tjänster. Den ena faktorn är att betaloperationen kräver information om vem som ska betala och hur mycket. Rådata till denna information kommer från mobiloperatörens nät och är alltså en unik och samtidigt nödvändig resurs för att hantera betalningen, med undantag för de fall när betalningen görs i förväg. Den andra faktorn är att den som först lyckas uppnå stordriftsfördelar i betaloperationen kan ef-fektivt hindra andra aktörer från att träda in på marknaden. Stordriftsförde-larna är extra viktiga när de mobila tjänsterna är så enkla och köps så sällan att priserna bir låga och betalningarna extremt små, s.k. mikrobetalningar. Det är möjligt att morgondagens mobila tjänster inte kommer att kräva mik-robetalningar och då minskar effekten av den faktor som har att göra med stordriftsfördelar. Samtidigt visar mobiloperatörer och banker ett stort intres-se av att skaffa sig ännu större konkurrensfördelar på marknaden för mikro-betalningar med nya system för att använda mobiltelefonen som betalnings-terminal.
Summary in Swedish: Rapporten visar att det finns två faktorer som begränsar konkurrensen för den operation som krävs för att ta betalt för mobila tjänster. Den ena faktorn är att betaloperationen kräver information om vem som ska betala och hur mycket. Rådata till denna information kommer från mobiloperatörens nät och är alltså en unik och samtidigt nödvändig resurs för att hantera betalningen, med undantag för de fall när betalningen görs i förväg. Den andra faktorn är att den som först lyckas uppnå stordriftsfördelar i betaloperationen kan ef-fektivt hindra andra aktörer från att träda in på marknaden. Stordriftsförde-larna är extra viktiga när de mobila tjänsterna är så enkla och köps så sällan att priserna bir låga och betalningarna extremt små, s.k. mikrobetalningar. Det är möjligt att morgondagens mobila tjänster inte kommer att kräva mik-robetalningar och då minskar effekten av den faktor som har att göra med stordriftsfördelar. Samtidigt visar mobiloperatörer och banker ett stort intres-se av att skaffa sig ännu större konkurrensfördelar på marknaden för mikro-betalningar med nya system för att använda mobiltelefonen som betalnings-terminal.
Subject: Business Administration\Information
Business Administration\Management Control
Economics\Macro Economics
Keywords: price elasticity, mobil services, payment, micor payments
URN: urn:nbn:se:bth-00237
Edit