Swedish Researchers meet Open Access - Project Progress Report

Document type: Journal Articles
Article type: Original article
Peer reviewed: No
Full text:
Author(s): Peter Linde
Title: Swedish Researchers meet Open Access - Project Progress Report
Journal: ScieCom Info
Year: 2009
Volume: 5
Issue: 2
ISSN: 1652-3202
Publisher: Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: The Library (Biblioteket)
The Library, Blekinge Institute of Technology, S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/bib
Authors e-mail: peter.linde@bth.se
Language: English
Abstract: Under ett och ett halvt år har representanter från 8 svenska lärosäten samarbetat i projektet ”Forskarmöten om Open Access”, finansierat av programmet OpenAccess.se.
Projektet ska vara genomfört senast vid utgången av 2009 och har som uppgift att via halvdussinet seminarier sprida kunskap om Open Access till svenska forskare. Detta görs också på webben via den informationssajt (http://www.searchguide.se/oa/) som utvecklas och administreras inom projektet.
Den 5e november avslutas seminarieserien i Göteborg med en större satsning där vi lyfter blicken och försöker bjuda på några internationella utblickar. Föreläsare från CERN och PLoS är inbjudna och vi hoppas att detta seminarium tillsammans med projektets andra aktiviteter bidragit till en ökad medvetenhet bland svenska forskare om möjligheterna att göra sina resultat fritt tillgängliga för alla.
Subject: Sociology\General
Keywords: Open Access, Researchers, Scientific publishing
Edit