Hållbar samhällsutveckling i Blekinge - Nutid och framtid

Document type: Researchreports
Full text:
Author(s): Anna-Lisa Lindén
Title: Hållbar samhällsutveckling i Blekinge - Nutid och framtid
Series: Research Report
Year: 2005
Issue: 3
ISSN: 1103-1581
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Language: Swedish
Abstract: Analysen av hållbar samhällsutveckling i Blekinge har som målsättning att analysera den demografiska situationen i de fem kommunerna i Blekinge. Befolkningens utveckling och struktur är grundläggande faktorer för en framtida socialt hållbar samhällsutveckling. Den förvärvsarbetande befolkningens förvärvsintensitet och storlek i förhållande till övriga åldersgrupper är en viktig grundförutsättning för kommunal utveckling. I nulägesbeskrivningen beräknas även försörjningskvoter och skatteunderlag i kommunerna samt en jämförelse med situationen i hela landet. Ytterst är dock arbetsmarknadsutvecklingen och tillgången på arbetsplatser avgörande för migrationen till och från kommuner och regioner.

I samarbetsavtalet med Blekinge Tekniska Högskola och mig ingår dessutom att utifrån två scenarior analysera de demografiska faktorernas effekter för utvecklingen fram till år 2015. Den första av de båda framtidsbilderna bygger på att utvecklingen som den varit under 1990-talet kommer att fortsätta fram till år 2015. Den andra framtidsbilden bygger på att befolkningen kommer att öka fram till år 2015. Båda framtidsbilderna baseras på antaganden som betraktas som grundförutsättningar för befolkningsutvecklingen i Sverige och regionerna. Oavsett vilket av scenariorna man granskar närmare finner man att Karlskrona som större stad i regionen kommer att ha en betydligt mera gynnsam utveckling är övriga kommuner.

De båda scenariorna, inklusive beräkningarna av ålderstruktur, försörjningskvoter och den regionala omfördelningen av befolkningen inom länet kan utgöra underlag för framtidsbedömningar kring arbetsmarknad, bostadsbehov, dimensionering av olika typer av kommunal service samt ekonomiska beräkningar av skattekraft och kommunal ekonomi.
Subject: Spatial Planning\Environmental Management
Spatial Planning\Regional Planning
Spatial Planning\Local Planning
URN: urn:nbn:se:bth-00268
Edit