Utvärdering av Projektet Nätverk Aspö

Document type: Researchreports
Full text:
Author(s): Katrin Andersson
Title: Utvärdering av Projektet Nätverk Aspö
Series: Research Report
Year: 2007
Issue: 4
ISSN: 1103-1581
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Authors e-mail: katrin.andersson@bth.se
Language: Swedish
Summary in Swedish: Projektet Nätverk Aspö har bedrivits under tiden januari 2004 till december 2005. Hösten 2005 beslutades att en extern utvärdering av projektet skulle utföras. Ett beslut som fattades av Näringslivsenheten, Karlskrona kommun tillsammans med projektets finansiärer. Utvärderingen fokuserar dels om projektet lyckats nå uppsatta mål, dels hur projektdeltagarna upplevt projektet samt vilken betydelse det har haft för deltagarna att ingå i projektet. Utfallet av utvärderingen ska användas som utgångspunkt för bildandet av nya nätverk gällande kvinnliga företagare i Karlskrona kommun.
Subject: Sociology\General
Business Administration\Organization
Keywords: Nätverk, Jämställdhet, Kvinnor, Kvinnligt företagande, Projekt, Mötesplatser
Note: Handledare: Gunilla Albinsson och Kerstin Arnesson
URN: urn:nbn:se:bth-00347
Edit