Regionala innovationssystem. En fördjupad kunskapsöversikt

Document type: Monographs
Author(s): Jan-Evert Nilsson, Åke Uhlin
Title: Regionala innovationssystem. En fördjupad kunskapsöversikt
Translated title: Regional Systems of Innovation - Asn Overview
Series: VINNOVA Rapport 2002:3
Year: 2002
Pagination: 88
ISBN: 91-89588-51-7
ISSN: 1650-3104
Publisher: VINNOVA
City: Stockholm
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: janevert.nilsson@bth.se
Language: English
Subject: Economics\Macro Economics
Keywords: Systems of Innovation
Note: Tillgänglig i fulltext: http://www.vinnova.se/Publikationer/
Edit