I vardagen konstrueras jämställdhet

Document type: Researchreports
Full text:
Author(s): Gunilla Albinsson, Kerstin Arnesson
Title: I vardagen konstrueras jämställdhet
Translated title: Equality in Every Day Life
Series: Research Report
Year: 2004
Issue: 1
ISSN: 1103-1581
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: (*** Master error ***)
*** Master Error ***
+46 455 38 50 00
*** Master error ***
Authors e-mail: gunilla.albinsson@bth.se, kerstin.arnesson@bth.se
Language: Swedish
Summary in Swedish: Studiens övergripande syfte är att fördjupa förståesen för jämställdhet inom en kommunal förvaltning utifrån tre teoretiska utgångspunkter; teoretiska perspektiv på organisation, könsperspektiv samt teorier om makt. I fokus står en grupp yrkesverksamma kvinnor och män. Vid genomförandet av den empiriska studien används observationer och kvalitativa intervjuer. När ett könsperspektiv är utgångspunkt vid studier av en organisation framträder könets betydelse på såväl struktur- som individnivå. I resultatet illustrerar en bild av både hinder och möjligheter för en jämställd organisation. De hinder som finns är hierarki, könssegregering, kunskapsbrist, kulturell kod samt språkbruk. Möjligherna utgörs av styrning, kunskap och metoder.
Subject: Sociology\General
Keywords: Organisation, kön, jämställdhet
URN: urn:nbn:se:bth-00241
Edit