A two-metric approach to improve bounds on the minimum Euclidean distance for block codes

Document type: Conference Papers
Peer reviewed: Yes
Author(s): Magnus Nilsson, Håkan Lennerstad, Efraim Laksman
Title: A two-metric approach to improve bounds on the minimum Euclidean distance for block codes
Translated title: En två-metrik-metod för att förbättra uppskattningar av Euklidiska minavståndet för blockkoder
Conference name: RVK-08
Year: 2008
City: Växjö
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Engineering - Dept. Mathematics and Science (Sektionen för teknik – avd. för matematik och naturvetenskap)
School of Engineering S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tek.bth.se/
Authors e-mail: magnus.nilsson@bth.se, hakan.lennerstad@bth.se, efraim.laksman@bth.se
Language: English
Abstract: We consider block coded PSK, and improve a previously established upper bound on the minimum Euclidean distance d_E(C) that is valid for any block code C. The bound is an explicit function of the alphabet size, block length and the number of code words. The improvement involves choosing an inner metric to give the best possible bound for the outer metric, which is Euclidean. we describe this approach and its problems, and present empiric results.
Summary in Swedish: Ett förbättrat övre estimat av vilket Euklidiskt minavstånd en kod kan ha, givet alfabetsstorlek, ordstorlek och antal kodord. Metoden är helt ny, och går ut på att välja inre metrik så att resultatet för yttre metrik blir så bra som möjligt. Vi presenterar empiriska resultat.
Subject: Telecommunications\Coding Theory
Mathematics\Discrete Mathematics
Keywords: block code, euclidean distance, combinatorial optimization
Note: Proceedings of RVK-08.
Edit