Entreprenörskapets dynamik och regionala förankring - generella drag

Document type: Bookchapters
Peer reviewed: Yes
Author(s): Jan-Evert Nilsson
Title: Entreprenörskapets dynamik och regionala förankring - generella drag
Translated title: The Dynamics of Entreprenurship and its Local Roots
Book: Entreprenörskapets dynamik och regionala förankring
Year: 2002
Editor: Peter Aronsson & Bengt Johannisson
ISBN: 91-7636-323-6
Publisher: Växjö University Press
City: Växjö
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Engineering - Dept. Mathematics and Science (Sektionen för teknik – avd. för matematik och naturvetenskap)
School of Engineering S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tek.bth.se/
Authors e-mail: janevert.nilsson@bth.se
Language: Swedish
Subject: Spatial Planning\Regional Planning
Business Administration\Management Control
Keywords: Entreprenörskap, regional utveckling
Note: Acta Wexionensia nr 18/2002
Edit