Regional planering i Sverige

Document type: Bookchapters
Peer reviewed: No
Author(s): Jan-Evert Nilsson
Title: Regional planering i Sverige
Translated title: Regional planning in Sweden
Book: Planering med nya förutsättningar
Year: 2006
Volume: Linköping University Interdisciplinary Studies No. 6
Pagination: 91-106
Editor: Gösta Blücher & Göran Graninger
ISBN: 91-85643-54-8
Publisher: Linköpings universitet
City: Linköping
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: janevert.nilsson@bth.se
Language: English
Subject: Spatial Planning\Regional Planning
Note: Fulltext: http://www.ep.liu.se/ea/is/2006/006/ (Linköpings universitet)
Edit