Didaktik och människokunskap

Document type: Bookchapters
Popular science: Yes
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Thomas Hansson
Title: Didaktik och människokunskap
Translated title: General Didactics and Knowledge of Human Behavior
Book: Didaktik för yrkeslärare/Didactics for Vocational Teachers
Year: 2009
Volume: 1
Pagination: 81-100
Editor: Thomas Hansson
ISBN: ISBN 978-91-44-05771-2
Publisher: Studentlitteratur AB
City: Lund
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Authors e-mail: Thomas.Hansson@bth.se
Language: English
Abstract: It is desirable that people learn to describe the form and functions of Didactics. Any such description must spring from situations where the educator's planned method and sought contents build on experiences and competences which are founded on a shared design and shared completion of work. Paradoxically enough, co-operation on the didactic form and function of lessons influences learning processes with students as well as with educators.
Summary in Swedish: Det är fullt möjligt, ja faktiskt önskvärt, att vi lär oss beskriva didaktikens form och funktion utifrån situationer där lärarens metod och avsedda innehåll bygger på sådana livserfarenheter och kompetenser som förutsätter en delad utformning och ett delat genomförande av ett visst arbetsmoment. Paradoxalt nog främjar ett sådant samarbete kring lektionens didaktiska form och funktion lärandeprocesser hos både elever och lärare.
Subject: Psychology\General
Human Work Science\Work Practice
Keywords: Didaktik, människosyn, form, funktion, samarbete, generositet
Note: Tillgänglig hösten 2009/Available in autumn 2009
Edit