Fotfavoriten AB

Document type: Miscellaneous
Full text:
Author(s): Klaus Solberg Søilen, Stefan Huber
Title: Fotfavoriten AB
Type of publication: case study
Year: 2004
Issue: Case ID-008
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Authors e-mail: kss@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Fotfavoriten AB, a foot care company located in Sollefttå in Northern Sweden, is an example of how local government fires staff only to reengage them as entrepreneurs delivering similar service. The case is typical for the social sector and may mark a trend. The result is often felt to be positive both by the entrepreneur, who is now more directly in charge of her or his earnings, and the end consumer.
The CEO of Fotfavoriten AB, Eva Wörmann, waited a long time before she dared to take the necessary steps and reeducate herself. Social sector workers often need help and training in business subjects before they realize their new role as entrepreneurs. The sooner they get this assistance the quicker they can enter their new job; and the smaller the costs to society for this working transition.
Today, Fotfavoriten AB is a growing company. It has managed to get a contract which gives the company the privilege to treat all of the com-mune’s patients. The CEO herself is a renowned foot therapist in the region.
Summary in Swedish: Sedan den 1 april 2004 har Fotfavoriten AB egna lokaler där man inte enbart erbjuder fotvård utan även fotvårdsrelaterade produkter som t ex ortopediska sulor och skor. Man producerar även till viss del egna produkter. Denna sida av företaget har vuxit med ca. 50% för varje vecka som gått sedan 2004. Den nya försäljningsaspekten tillför företaget en allmänt utökad omsättningsvolym. Att man förfogar över en butik bidrar också till att människor spontant besöker företaget vilket i sin tur medför en ökad uppmärksamhet för företaget. Företaget självt har ett mycket gynnsamt uppdragsläge. Förutom det kommunala kontraktet har man även fått ett nytt anbud från Landstinget, framför allt därför att man har handikappanpassade lokaler. Eva Wörman tror att även de privata kundernas andel, dvs. de som inte remitterats till Fotfavoriten, kommer att öka successivt. Därmed förväntar hon sig även ett högre antal anställda och eventuellt en utbyggnad av lokalerna.
Subject: Business Administration\Organization
Keywords: entreprenör, undersköterska, fotvårdare, kvinnlig VD, krAft-programmet
Note: Søilen, K. S., Huber, S. (2006). 20 Fallstudier för SMF. studentlitteratur: Lund. http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s?id=2474&artnr=32408-01&csid=66&mp=4918
Edit