Berglunds Mekaniska AB

Document type: Miscellaneous
Full text:
Author(s): Klaus Solberg Søilen, Stefan Huber
Title: Berglunds Mekaniska AB
Type of publication: Case study
Year: 2004
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Engineering - Dept. Mathematics and Science (Sektionen för teknik – avd. för matematik och naturvetenskap)
School of Engineering S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tek.bth.se/
Authors e-mail: kss@bth.se
Language: English
Abstract: Abstract: Being a small company within the metal industry, Berglunds Mekaniska AB, located in Löddeköpinge/South Sweden, faces a lot of the typical problems of the branch. The metal industry is a low tech segment. The problems become particularly clear in smaller companies. Many of these companies lack even a clear vision of the firm’s future. Few have developed a strategy. An immediate consequence is that these companies are more vul-nerable to change in demand as they find themselves at the mercy of a small local market.
The mechanical industry has traditionally been considered to be con-servative. With increased competition the acquisition of new knowledge has become a necessity. Smaller companies like Berglunds are increasingly de-pending upon outside help for their survival. With the case of Berglunds, an external business consultant has showed how both administration and lead-ership have been run ineffectively. These problems are to be improved suc-cessively by continuously coaching the CEO/owner and the staff. The coach-ing process is planned to be maintained for a longer period of time.
Summary in Swedish: – Jag tror att Berglunds fortfarande kan bli mer effektivt, säger Tom-Evert Carlsson. Ta t. ex. vissa checkkrediter eller höga leasingavgifter. Där kan man säkerligen minska kostnaderna betydligt, men detta tar tid. Många sådana avgifter är ju knutna till kontrakt och därför tidsbundna. För VD Joakim Månsson betyder det helt enkelt att han måste sätta sig ner och analysera det aktuella läget. Han kommer att öka vinsten genom dessa beräkningar snarare än genom att bara jobba i verkstaden. I övrigt satsar TOMVA på ett förstärkt framtida samarbete med Berglunds. Det betyder inte enbart att Berglunds kommer att producera mer för TOMVA i fortsättningen utan även att TOMVA kommer att fungera som ett slags säljare. Men denna förmedlande funktion kommer även att märkas i andra sammanhang. Det är viktigt med vidareutbildning och etablering av nätverk som man rör sig i. Även för ett mindre företag som Berglunds är det nödvändigt att underhålla eller etablera kontakter med externa experter, från t. ex. högskolor eller näringslivet. Det krävs en hög kompetens för att kunna överleva, och därför kan en teoretisk skolning och regelbundna reflektioner aldrig skada. Sådant åstadkommer man bäst om man riktar sin blick utåt.
Subject: Business Administration\Organization
Business Administration\Management Control
Keywords: strategy, low tech segment, metal industry
Edit