Anna Sofia Lundgren: Genus på offentlig plats. Reflexer och transparenser.

Document type: Miscellaneous
Author(s): Anita Larsson
Title: Anna Sofia Lundgren: Genus på offentlig plats. Reflexer och transparenser.
Translated title: Anna Sofia Lundgren: Gender in Public Space. Reflexes and Transparencies
Type of publication: Recension i Tidskrift för genusvetenskap
Year: 2007
Issue: 3
ISBN: ISSN 1654-5443
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: anita-larsson@zeta.telenordia.se
Language: Swedish
Abstract: A review of a book by Anna Sofia Lundgren: Genus på offentlig plats. Reflexer och transparanser. (In English Gender in Public Space. Reflexes and Transparencies.) Department of Culture and Media, Umeå University. Anna Sofia Lundgren, an ethnologist, presents her investigation and analysis of gender in public space in three chapters. In addition, there are an introduction of theory and a final summing up chapter. The author’s investigation covers a broad spectrum: historical monuments, churches and other high raise buildings, (Christmas) window displays, destroyed bus-shelters, girls fighting other girls in public space, etc. The broad approach is both the strong and the weak part of the book. It is stimulating to read the book with its many interesting reflections. It could have been useful for many more (architect, planners etc.) to read if the introduction had not been so theoretical and mainly for those within the discipline of ethnography
Summary in Swedish: Recensionen av Anna Sofia Lundgren: Genus på offentlig plats. Reflexer och transparanser. Institutionen för kultur och media, Umeå universitet. Etnologen Anna Sofia Lundgren presenterar sina undersökningar av genus på offentlig plats i tre kapitel. Dessutom finns en inledning där olika teoretiska angreppssätt presenteras och ett avslutande uppsummerande kapitel. Författarens undersökningar sträcker sig över ett brett område: monument, kyrkor och andra höga hus, (jul)skyltning i butiksfönster, klotter, förstörda busskurer, vad som händer när en tonårstjej slåss med en annan tonårstjej, osv. Det bredda angreppssättet är både boken styrka och svaghet. Det är en stimulerande bok att läsa med många intressanta reflektioner och hade kunnat vara av intresse för många fler (arkitekter, planerare m. fl.) om inte introduktionen varit så teoretisk och huvudsakligen skriven för etnologer. etnologi, genus, offentliga rum
Subject: Spatial Planning\Local Planning
Spatial Planning\Social Planning
Keywords: ethnology, gender, public space
Edit