IT-profilen vid Fysisk Planering

Document type: Researchreports
Full text:
Author(s): Johan Cronehed, Jan-Evert Nilsson, Anders Törnqvist, Anders Wellving
Title: IT-profilen vid Fysisk Planering
Series: Research Report
Year: 2001
Issue: 7
Editor: samtliga
ISSN: 1103-1581
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Department of Spatial Planning (Institutionen för fysisk planering)
Dept. of Spatial Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/eng/ifp/
Authors e-mail: anders.tornqvist@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Förordet sidan 1 i rapporten:
Vid en personalkonferens våren 2000 fördes samtal om hur Blekinge Tekniska Högskolas profilering mot tillämpad IT kunde förverkligas inom utbildning och forskning i Fysisk planering.
En arbetsgrupp tillsattes för att belysa frågan. Sammankallande blev Anders Törnqvist, professor, Fysisk planering, övriga deltagare Anders Wellving, lektor Fysisk planering, Jan-Evert Nilsson, professor, Centrum för Territoriell Utvecklingsplanering samt Johan Cronehed, doktorand, Fysisk planering/Socialantropologi, Lunds universitet. Gruppen kom fram till att varje deltagare skulle skriva ett debattinlägg utifrån sina professionella kunskaper och värderingar. Dessa debattinlägg är samlade i denna rapport tillsammans med gruppens slutsatser och förslag.
Eva Öresjö
Professor, prefekt

Innehåll, de olika bidragens titlar:
"Fysiska Planerare i behärskandet av både estetik och teknik" av Johan Cronehed
"Planeringens inträde i den virtuella världen" av Jan-Evert Nilsson
"IT och planerarrollen" av Anders Törnqvist
"Mot en tydligare IT-profil vid Institutionen för Fysisk Planering" av Anders Wellving
Summary in Swedish: Se abstract.
Subject: Spatial Planning\General
Computer Science\Networks and Communications
Keywords: Fysisk planering, Tillämpad IT, Datorsimulering, Samhällsplanering, Människa-samhälle, Yrkeskompetens
URN: urn:nbn:se:bth-00178
Edit