Medieteknik i en senmodern tid. Digital teknik, estetik och gestaltning

Document type: Dissertations
Full text:
Author(s): Peter Ekdahl
Title: Medieteknik i en senmodern tid. Digital teknik, estetik och gestaltning
Translated title: Media Technology in late modern time. Digital technology, aestethics and expression
Series: Blekinge Institute of Technology Doctoral Dissertation Series
Year: 2005
Issue: 7
Pagination: 210
ISBN: 91-7295-075-7
ISSN: 1653-2090
Publisher: Blekinge Institute of Technology
City: Karlskrona
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: peter.ekdahl@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Avhandlingen tar sin utgångspunkt i utvecklingsarbetet med utbildningsprogrammet Medieteknik med inriktning mot interaktiva system på Blekinge tekniska högskola (BTH) åren 2000-2005.
Etablerandet innebar en möjlighet att pröva former och innehåll för att utveckla en framtidsinriktad utbildning inom digital teknik. Med begreppet framtidsinriktad avser författaren en utbildning som tar till vara högskolans växande roll som ett offentligt rum för kunskap och tillväxt, unga människors behov av mening och orienteringspunkter i en förvirrad samtid och näringslivets behov av idédrivna och hantverksskickliga medarbetare.
Etablerandet innehåller många interna och externa utmaningar, ifrågasättanden och motstånd, som behöver formuleras och undersökas för att tillföra ny kunskap.
Utvecklingen beskrivs som en förändring av andra ordningen. Det innebär att tankemönster, både som verklighetsbeskrivningar och handlingar förändras och att därmed hela systemet förändras. Förändringsarbetets teori och praktik diskuteras genom att presentera aspekter av begreppen person, kunskap, lärande i förhållande till digital teknik och hur dessa begrepp kan och bör interagera med varandra på handlingsnivå.
En avsikt och en förhoppning är att undersökningen ska vara användbar för utbildningar även utanför den digitala teknikens kunskapsfält.
Subject: Technoscience Studies\Design for Digital Media
Keywords: digital teknik, estetik, gestaltning
URN: urn:nbn:se:bth-00328
Edit