Lokalt områdesarbete i socialt utsatta stadsmiljöer. Exemplet Råslätt

Document type: Bookchapters
Author(s): Eva Öresjö
Title: Lokalt områdesarbete i socialt utsatta stadsmiljöer. Exemplet Råslätt
Book: Välfärdens operatörer : social planering i brytningstid
Year: 1997
Pagination: 159-186
ISBN: 91-972690-5-0
Publisher: Boréa [i samarbete med] Byggforskningsrådet
City: Umeå
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering (Institutionen för fysisk planering och byggteknik)
Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.hk-r.se:80/ifb/
Authors e-mail: Eva.Oresjo@ifb.hk-r.se
Language: Swedish
Abstract: Att arbeta med socialt områdesaarbet i utsatta stadsmiljöer det är som att arbeta i ständigt pågående samhällsarbet. Det finns ingen "dunderhonung". Det finns ingen lösning med stort L, som ei ett trollslag löser stadsbyggandets problem. I denna typ av miljöer tycks ständigt nya faror "lura runt hörnet". Beredskapen måste därför vara ständigt hög och angreppssätten flexibla. De måste spänna över ett brett register av både sociala, kulturella och fysiska aspekter.
Subject: Spatial Planning\Social Planning
Edit