TOMVA AB

Document type: Miscellaneous
Full text:
Author(s): Klaus Solberg Søilen, Stefan Huber
Title: TOMVA AB
Type of publication: Case study
Year: 2004
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Authors e-mail: kss@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Abstract: Having been a contract manufacturing company, TOMVA AB gradually reduced its mechanical production and concentrated upon its core activities, the development of machines and machine components. In addi-tion, some employees have started as pure consultants within the mechani-cal industry.
The come about of this development was in large due to the personal crisis the company’s founder and CEO suffered from during the years 2001-2003 when it became clear that he was involved in too many sides of the business. He believes that his problems, largely one of not being able to limit himself, are typical for many entrepreneurs who start, build, adminis-trate and try to develop and extend their business. In the long run the risk is that enormous pressure and responsibility are accumulated and solely rest upon the entrepreneur’s shoulders. Due to this situation he was forced to re-think and re-organize the entire company.
For TOMVA today competences have been strengthened within cer-tain key areas, and a great part of the decision-making process is left to the co-workers. The company now leaves much of its production to other sub-contractors and concentrates upon design, development, service and consult-ing.
Summary in Swedish: Än så länge har TOMVA dock inte uppnått samma resultat som tidigare vad gäller omsättningen. Den budgeterade omsättningen för år 2004 uppgår till enbart en tredjedel av beloppet man hade 2001. Icke desto mindre är Tom-Evert Carlsson optimistisk vilket framgår av hans planering inför de kommande fem åren (jfr tabell 2), dvs. han hoppas på att så småningom kunna komma upp i den omsättning förtaget hade före hans sjukdom. Detta gäller förstås också antalet medarbetare. – Det som kommer att krävas av våra framtida medarbetare är förstås att de förfogar över en hög kompetens redan när de anställs och är villiga till personlig utveckling, säger Carlsson. De som redan arbetar hos oss måste vara beredda att förkovra sig hela tiden. Det gäller även mig. Företaget vill dessutom profilera sig ännu mer inom konsultverksamheten och framför allt inom Öresundregionen. Området anses fortfarande som synnerligt expansivt. – Men det är inte otänkbart att vi bedriver vår framtida verksamhet i andra länder, säger Carlsson avslutningsvis. Förutom Skandinavien kan det även tänkas att vi agerar i Mellan- och Västeuropa. En bidragande faktor är säkerligen mobiliteten som har skapats genom den nya informationsteknologin.
Subject: Business Administration\Management Control
Business Administration\Marketing
Business Administration\Organization
Keywords: mechanical production, entreprenurship, consultants, personal crisis
Edit