MSA Sordin

Document type: Miscellaneous
Full text:
Author(s): Klaus Solberg Søilen, Stefan Huber
Title: MSA Sordin
Type of publication: Case study
Year: 2004
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Authors e-mail: kss@bth.se
Language: Swedish
Abstract: MSA Sordin – ett medelstort svenskt företag som producerar hörselskydd för yrkesmän – har växt kontinuerligt sedan starten 1989. Eftersom företaget huvudsakligen tillverkar s.k. ”passivt” skyddande hörselskydd, har man under 1990-talet främst inriktat sig på elektroniskt hörselskydd. Idag erbjuder man ett stort urval av elektroniska produkter. Det senaste steget i denna utveckling var att kombinera hörselskydd med s.k. ”blue tooth” – en teknik som gör det möjligt för användaren att använda mobiltelefon även i en mycket bullrig miljö. MSA Sordin AB anses vara ett av de ledande företagen inom utveckling av hörselskydd.
Denna framstående position på den globala marknaden är dock relativt ny för företaget. När lönsamheten var något låg i början av detta decennium beslöt ledningen för MSA Sordin att kontinuerligt höja kompetensen hos personalen genom att anlita konsultföretaget teknIQ. Samarbetet mellan de båda organisationerna har visat sig mycket framgångsrikt – i synnerhet införandet av ”blue tooth”-teknologin hos MSA Sordin AB har varit ett viktigt resultat. Idag är kontinuerlig fortbildning för personalen en självklarhet inom företaget.
Summary in Swedish: För Joakim Birgersson står det klart att vidareutbildning även fortsättningsvis kommer att ingå i MSA Sordin AB:s vardag. Han skulle gärna se att initiativet till undervisning kommer från de anställda själva. Hittills är det mest företagsledningen som uppmanar personalen att söka sig till kurser. – Det finns inget riktigt ”sug” efter kunskap hos oss än, fastän vi är på väg dit. Vi skulle gärna vilja att våra medarbetare själva tar initiativ. Han tillägger: – Konstigt nog har facket inte brytt sig så mycket om den här frågan. Man skulle kunna tro att om någon skulle vara intresserad av att få sina medlemmar utbildade så borde det väl vara de. Men de har varit tyst på den fronten än så länge. Det som man är mest mån om hos MSA Sordin AB är förstås den tekniska utvecklingen. Där menar Joakim Birgersson att det finns ett stort utvecklingsbehov även i framtiden. Just radiotekniken kommer även fortsättningsvis att ha stor betydelse när det gäller hörselskydd. Avslutningsvis menar Birgersson att han är mycket nöjd med resultaten som uppnåtts genom samarbetet med teknIQ. Han poängterar dock att den utbildning som genomförts på hans företag har kostat mycket tid, kraft och pengar. – Egentligen skulle vi ha velat fokusera ännu mer på undervisning och till och med startat tidigare. Men det är alltid en balans mellan den vardagliga produktionssituationen och utvecklingsbehoven. Utbildning är nödvändigt, men den måste anpassas till den faktiska situationen.
Subject: Business Administration\Management Control
Business Administration\Marketing
Business Administration\Organization
Keywords: hörselskydd, blue tooth, kompetense
Edit