20 svenska fallstudier för SMF

Document type: Monographs
Author(s): Klaus Solberg Søilen, Stefan Huber
Title: 20 svenska fallstudier för SMF
Year: 2006
Pagination: 221 pages
ISBN: 9144046545
Publisher: Studentlitteratur
City: Lund
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Authors e-mail: kss@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Book: I boken presenteras den största samling fallstudier över svenska små och mellanstora företag som hittills är gjord. Författarna diskuterar också vad en fallstudie är, hur fallstudier konstrueras och hur de kan användas i undervisning och forskning.

De 20 korta fallstudierna beskriver företag som befinner sig i en situation som går att koppla till något av företagsekonomins delområden (organisation, ledarskap, marknadsföring, ekonomistyrning m.m.). Dessa fall kan användas inom en mängd olika ämnesområden och är upplagda enligt anglosaxisk modell. Fallföretagen representerar såväl olika branscher som geografiska områden och fallstudierna bygger på verkliga situationer och problem i företagen.

I den teoretiska delen av boken ligger tyngdpunkten på användning av fallstudier som pedagogisk och vetenskaplig metod oavsett fackområde. Vad är det som gör att fallstudier lämpar sig bra för inlärning? Vari består oenigheten beträffande bruket av fallstudier som vetenskaplig metod? Författarna ger också detaljerade beskrivningar av arbetsprocessen med att ta fram fallstudierna.

Boken vänder sig till studerande inom ekonomi, statsvetenskap och sociologi samt dem som vill använda sig av fallstudier som metod i sin forskning. Boken kan även vara en inspirationskälla för dem som tänker skriva fallstudier utifrån egen empirisk forskning.
Subject: Business Administration\Management Control
Business Administration\Organization
Business Administration\Marketing
Keywords: fallstudier, små och mellanstora företag, pedagogik
Edit