Bostadsområdet - etnicitetens arena

Document type: Conference Papers
Peer reviewed: Yes
Author(s): Eva Öresjö
Title: Bostadsområdet - etnicitetens arena
Conference name: Socialtjänstforum (1 : Göteborg : 1996)
Year: 1996
Pagination: 43-54
ISBN: 91-88758-18-4
Publisher: Centralförb. för socialt arbete (CSA) : Svenska kommunförb. (SK) : Socialvetenskapliga forskningsrådet (SFR)
City: Stockholm
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering (Institutionen för fysisk planering och byggteknik)
Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.hk-r.se:80/ifb/
Authors e-mail: Eva.Oresjo@ifb.hk-r.se
Language: Swedish
Subject: Spatial Planning\Social Planning
Edit